1 Odvolací právo

1.1 Jak spotrebitel ve smyslu § 13 Obcanského zákoníku je Vam k dispozici v souvislosti s výrobky zakoupenými od nás právo na odstoupení v souladu s tímto poucením:

1.2 Mužete zrušit svou smlouvu do 14 dnu bez udání duvodu v textové forme (napr. dopis, fax, e-mail), nebo - pokud bylo zboží dodáno v termínu - vrácením (poštovné hradí kupující) zpet. Lhuta zacíná po obdržení tohoto oznámení v písemné forme, ale ne pred prevzetím zboží do místa urcení (v prípade opakujících se dodávek podobného zboží, které není pred obdržením první dílcí dodávky) a také nesplnení faktu podle clánku 246 § 2 ve spojení s § 1 odstavce 1 a 2 návrh zákona a naše závazky v souladu s § 312e § 1 veta 1 obcanského zákoníku ve spojení s clánkem 246 § 3 obcanského zákoníku. Na dodrzet odvolacího doby je dostatecné odeslání odvolání nebo zboží v casovém termínu odvolací doby.

1.3 Odvolání musí byt zasláno na:
Jméno / Firma: CLP Trading GmbH, zastoupená generálním reditelem Matthias Weber a Andreas Menke, každý oprávnen jednotlive zastupovat
Adresa: Osterbrooksweg 62, 22869 Schenefeld, DeutschlandTelefónr: +49 (0) 40 - 87 00 02 - 02Telefaxr: +49 (0) 40 - 87 00 02 - 33E-Mail-Adresa: info@clp.de. Danové identifikacní císlo: DE232600313Okresní soud Bielefeld, HR B 38201
Právo na odvolání neplatí pro smlouvy uzavrené na dálku na dodání zboží, které jsou vyrobeny dle specifikací zákazníka nebo jasne prizpusoben osobním potrebám nebo které nejsou vzhledem k jejich stavu vhodném k návratu nebo rychle kazivé, nebo jehož datum spotreby uz propadl.

1.4 Dusledky odvoláníV prípade úcinného odstoupení od smlouvy, jsou vzájemne cerpané úkony a výhody (napr. úroky) návratné. Nemužete nám získané výkony a zboží vrátit v úplném porádku nebo jen cástecne, zda pouze ve zcela zniceném stavu, musíte zaplatit náhradu cenné hodnoty. S vydáním vecí to neplatí, když prípad zhoršení stavu je zpusoben nebo prokázán výhradne pri jeho kontrole - tak, jak to bývá v maloobchode. Krome toho se mužete vyhnout povinnosti vyplácet náhradu za znicený zboží tím, že se budete starat o zboží jako o svuj majetek a cokoli, co by mohly snížit jeho hodnotu odstraníte, príp. zabráníte porušení kvality zboží. Zboží pripraveno k preprave musí být vráceno na naše riziko. Musíte nést náklady na návrat, pokud dodané zboží odpovídá objednanému a jestliže je cena položky pod 40 eur, nebo pokud jste na vyšší cene zboží v okamžiku odvolání cenu ješte ne úplné zaplatili nebo smluvne sjednané splátky nedodrželi. V opacném prípade je pro Vás vrácení zboží zdarma. Zboží, které není mozné vrátit balíkovou službou bude u Vás vyzvednut. Povinnost vrácení plateb musí byt provedena do 30 dnu. Lhuta zacíná pro vás, když odešlete odvolání nebo pro nás, když jsme dostali zboží zpet.

1.5 Obecní informace
Prosím starejte se o to, aby nedošlo k poškození a znecištení výrobku. Zasílejte zboží co nejvíce zpet v originálním balení s kompletním príslušenstvím a se všemi komponenty balení k nám. Používejte ochranné alene v prepravním obalovém souboru. Pokud nemáte puvodní obal, uvedte prosím vhodný obal pro primerenou ochranu proti poškození pri preprave.Prosím nezasílejte neofrankovaný zboží.
Vezmete prosím na vedomí, že výše uvedené body nejsou predpokladem pro efektivní výkon práva na zrušení obchodního kontraktu-smlouvy.